Circle President
Com. K.C. Meena(Dewas)
Circle Vice-Presidents
Com. Gopal Prasad Yadu(Raipur)
Com. Babulal(Bhopal)
Circle General Secretary
Com. Yashwant Purohit(Bhopal)
Circle Finance Secretary
Com. Sanjay Shrawan(Bhopal)
Addl. Secretary
Com. Mahendra Birwa(Bhopal)
Com. B.S. Panda(Bilaspur)
Com. Bheem Singh Meena(Gwalior)
Com. Rajesh Kumar Singh(Indore)
Com. Kumar Vipul(Jabalpur)
Com. Prashant Pande(Raipur)
Com. Shanti Lal Sharma(Ujjain)
Joint Secretary-Bhopal-Gwalior
Com. Hari Kishan(Bhopal)
Joint Secretary-Bilaspur-Raipur
Com. Prakash Naidu(Raipur)
Joint Secretary-Indore-Ujjain
Com. Ganpat Lal Madhupuria(Indore)
Joint Secretary-Jabalpur
Com. Shekh Smile(Jabalpur)
Auditor
Com. Mangilal Vijayvargiya(Mandsaur)
Election Officer
Com. Devraj Pisda
Com. Pradeep Chippa
Com. Jagdish Tanwar